türkiye’de kumar yargı yetkisi örnek 14

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesigerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. (2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkinhâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. C) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları […]